bouwkosten vignet

Copyright Macroheck ® 2010

Tekstvak: Waarom Macroheck/werkwijze Macroheck
In het mkb- bedrijf zien we een informatiestroom op leidinggevend-, boekhoudkundig-, (externe)accountant- en werkvloerniveau.
Door positionering tussen de componenten is Macroheck van toegevoegde waarde voor uw bedrijf.
				Ondernemer

Boekhoud(st)er				Accountant

					Werkvloer

	Als cement tussen de componenten
	Als leidingen tussen radiatoren en ketel
 
De boekhouding spreekt niet de taal van de ondernemer. Macroheck is zelf ondernemer en spreekt daardoor de taal van de ondernemer.
De accountant, specialist op financieel en belastingtechnisch gebied, spreekt de taal van het bedrijf niet. Door jarenlange ervaring spreekt Macroheck de taal van de werkvloer.

Macroheck zorgt ervoor dat er een evenwicht bereikt wordt tussen wat nodig is en wat gedaan wordt.

Samen  verbetert Macroheck de boekhouding  en optimaliseert ze de informatie voor de ondernemer door boekhouding van bon t/m balans op te leveren.

Kostenbesparing door accountant in te zetten voor belastingtechnische en bancaire zaken en boekhouding terug te brengen tot elementaire handelingen.

Uitkomst : betere informatie – lagere totaalkosten

Informatievoorziening in bouw– en installatiebranche

W

Stroomdiagram: Verbindingslijn: B
Stroomdiagram: Verbindingslijn:  O
Stroomdiagram: Verbindingslijn:  A
Ovaal:

Controller